Edelstenen For a Sacred Space and More...

Introductie Crystal Healing


Van Water kristallen en intentie naar Bergkristal

Water kristallen:
De Japanse wetenschapper Dr. Masaru Emoto deed proeven met watermonsters, die hij eerst had blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of aan verschillende soorten muziek. Daarna vroor hij de watermonsters in en maakte hij foto's van de waterkristallen. Tot zijn verbazing bleek dat de watermonsters die positief waren beÔnvloed prachtige kristallen opleverden, terwijl de negatieve invloeden resulteerden in lelijke, misvormde kristallen.

                          

Het Waterkristal dat luisterde naar de boodschap "Holy Night"
Een boodschap van Masaru Emoto dd 24 dec. 2003.

Intentie:
In zijn boek 'Messages from Water' beschrijft Emoto een experiment dat gemakkelijk met kinderen uit te voeren is. Verdeel een overgebleven restje gekookte rijst of ander graan over twee schone glazen potjes. Plak op het ene potje de woorden 'Dank je wel, rijst!' en op het andere zoiets als 'Stomme rijst!' en zet ze in de vensterbank. Spreek drie weken lang een of meerdere keren per dag de inhoud van elk potje toe met de betreffende tekst en kijk wat er gebeurt. Veel kinderen in Japan deden dit en merkten dat na drie weken de rijst in het ene potje goed rook en blank van kleur was; de rijst in het andere potje was in dezelfde periode bruin verkleurd en bedorven. Onlangs vertelde Emoto die in ons land een lezing gaf dat sommige mensen nog een derde potje hadden gebruikt waarop ze geen papiertje plakten en waar ze verder niet naar omkeken. Tot hun verbazing was de rijst in dat potje er na drie weken erger aan toe dan het bedorven graan uit het oorspronkelijke experiment!

(Foto links) De rijst in het rechter potje werd dagelijks vriendelijk toegesproken, die in het linker afgesnauwd.
Na drie weken was dit het resultaat.
Het werk van Masaru Emoto licht weer een stukje van de sluier op van het wezenlijke facet van o.a. water om informatie op te slaan en te transporteren. Deze subtiele informatie drukt zich uit in de materie. Nog belangrijker is, dat aangetoond wordt dat water en andere stoffen veranderen onder invloed van heel subtiele informatie of wel de intentie die wij uitstralen. En wij bestaan voor 70 % uit water !!! Hoe denkt u dat ons lichaam en alle bouwstenen, van cel tot orgaan, die doordrenkt zijn met water daarop reageren ?

Wat is een kristal:
Een kristal is niet enkel een bergkristal maar elke steen waarvan de atomen gerangschikt zijn in een geometrisch exact patroon dat bij elkaar gehouden wordt door gedeelde electronen. Het belangrijkste is dat een kristal opgebouwd is in een geordend patroon. Dat maakt het mogelijk dat de energie die uitgestraald wordt door een kristal ook stabiel, gelijkblijvend en geordend is. De vibratie en het energiepatroon van een kristal is stabiel, en dit is een van de redenen waarom kristallen ons kunnen helpen de vaak zeer instabiele energiepatronen die wij zelf hebben te stabiliseren (waardoor verandering en weer in balans komen mogelijk is).


De onderstaande tekst heb ik uit De Kristallengids van Judy Hall:
Een Kristal is een vast lichaam met een geometrische vorm.
Kristallen zijn ontstaan toen de aarde werd gevormd en ze zijn zich blijven ontwikkelen. Kristallen zijn het DNA van de aarde, een chemische afdruk van de evolutie. Het zijn mini-opslagplaatsen die verslag doen van de reeds miljoenen jaren durende ontwikkeling van de aarde en die het onuitwisbare geheugen bevatten van de grote krachten waardoor ze zijn gevormd. Sommige hebben onder grote druk gestaan, andere zijn in ruimten diep in de aarde gegroeid, weer andere zijn in lagen ontstaan, en nog weer andere zijn in vorm gedruppeld - dat alles beÔnvloed hun eigenschappen en wijze van functioneren. Welke vorm ze ook hebben, hun kristallijne structuur kan energie opnemen, bewaren, focussen en uitzenden, vooral op de elektromagnetische golflengte.

Kristallen worden opgebouwd uit een van de zeven mogelijke geometrische vormen: driehoeken, vierkanten, rechthoeken, zeshoeken, romboÔdes(ruit), parallelogrammen of trapeziums.
Deze vormen sluiten aaneen tot een aantal potentiŽle kristalvormen, die generieke namen hebben op basis van hun inwendige geometrie. Zoals de naam al aangeeft, wordt een zeshoekig Kristal opgebouwd uit zeshoeken in een driedimensionale vorm. Een verzameling vierkanten vormt een kubisch Kristal, driehoeken een driehoekig Kristal en rechthoeken en vierhoekig Kristal, RomboÔdes vormen een ruitvormig Kristal, trapeziums een triclien en parallelogrammen een monoclien Kristal.
De uitwendige vorm van het Kristal hoeft de inwendige structuur niet te weerspiegelen.
In de kern van een Kristal bevinden zich de atomen en hun samenstellende delen. Een atoom is dynamisch, het bestaat uit deeltjes die in een constante beweging om een kern draaien. Dus hoewel een Kristal er sereen kan uitzien, is het in feite een bruisende moleculaire massa die op een bepaalde frequentie vibreert. Dat geeft een Kristal zijn energie.

De energieŽn zijn per soort Kristal heel verschillend, maar Kristallen van de zelfde soort kunnen onderling ook weer heel verschillend zijn. Je zou dit de persoonlijkheid van het Kristal kunnen noemen. Deze persoonlijkheid kan je bij meerdere dingen helpen.
Weer andere Kristallen hebben een sterk geneeskrachtige energie. Wanneer je deze gebruikt bij bijvoorbeeld hoofdpijn, dan zal de pijn afnemen of zelfs verdwijnen. Het gebruik van dit soort Kristallen vergt echter wel enige kennis en werkt vaak ook beter wanneer je healingsenergie (bv Reiki) via het Kristal gebruikt.

Bergkristal:

Bergkristal is een kwartsvariŽteit, met als voornaamste onderscheidingsteken dat het kristal helder en doorzichtig is en een glasglans heeft. De kleinste eenheid waaruit bergkristal is opgebouwd is de tetraŽder. Bergkristal is veel voorkomend. Het is zelfs zo dat het buitenste deel van de aardkorst voor 75% uit siliciumdioxide bestaat. Het bergkristal ontstaat bij normale temperatuur van de aarde. Het groeit gewoon, zonder aanzet te vinden in extreme natuurlijke omstandigheden (zoals vulkaanerupties). Het woord Ďkristalí is al duizenden jaren geleden ontstaan en is afgeleid van het Griekse woord Ďkrystallosí, dat helder ijs of bevroren water betekent. Het kreeg deze naam niet alleen om zijn gelijkenis met ijs, maar ook omdat het zelfs in een warme omgeving lange tijd koud blijft, zeker in vergelijking met glas. Dit komt doordat kwarts als gevolg van zijn inwendige structuur een zeer goede warmtegeleider is. Bergkristal wordt in toenemende mate industriŽel gebruikt. Geconstateerd is dat de geleidende kwaliteiten en de geheugenopslagcapaciteit van kristal uitzonderlijk goed zijn en betrouwbaarder dan de langs chemische weg vervaardigde materialen. Denk aan het gebruik van kwarts in horloges, mobiele telefoons, computers, en voor optische doeleinden. Deze dikwijls glasheldere steen is haast in ieder gebergte te vinden met uitzondering van de kalksteengebergten. Energetisch heeft bergkristal een hexagonale vorm, dat wil zeggen zes als basismatrix. En wat voor het kristal geldt, geldt ook voor het grootste deel van het menselijke lichaam. Het menselijke lichaam bestaat voor tot wel 90% uit water, dat dezelfde basismatrix heeft. Koolstof is een hoofdbestanddeel van de organische moleculen waaruit ons lichaam is opgebouwd en heeft precies dezelfde bindings/tetraŽder structuur. Dit bij elkaar is een fysische verklaring voor de verbondenheid tussen mens en kristal. Bergkristal is de beste algemene reinigingssteen. Geestelijk brengt bergkristal helderheid en inzicht bij mentale problemen. Hij geeft steun en neemt besluiteloosheid weg. Hij heft geestelijke blokkades op en herstelt de energiestroom. Hij helpt iemand zijn intuÔtieve inzichten te gebruiken en te verruimen. Het is een ideale steen om meditatieve mogelijkheden te versterken en te ondersteunen. Om de negatieve straling van electrische toestellen te neutraliseren legt men een ruwe kristal op het toestel met de punt van de kristal in de richting van het noorden.  Om de concentratie te behouden en te versterken legt men een brok bergkristal op de werkplek of de plaats waar men werkt.
     
Voor kopen van edelstenen ga naar www.edelstenen-webshop.nl